Главное меню

Наші контакти

Наша адреса:

84500 Україна Донецька область, м. Бахмут (Артемівськ), вул. Благовіщенська 43

Наш телефон/факс:

(06274) 2-34-72

Наш e-mail:

artped@ukr.net

Мета  студентського самоврядування

 • Створення умов для самореалізації студентів і формування у них організаторських навичок.
 • Формування лідерських якостей.
 • Виховання відповідальності за результати своєї праці.
 • Удосконалення навчального процесу, підвищення його якості.
 • Формування основ національного й патріотичного виховання студентів.
 • Виховання духовності та культури студентів.
 • Зростання у студентської молоді соціальної активності.

Завдання студентського самоврядування

 • Захист прав та соціально-економічних, творчих, духовних та інших інтересів студентів.
 • Забезпечення виконання студентами своїх обов'язків.
 • Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.
 • Сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів.
 • Створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності.
 • Співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
 • Сприяння духовному та фізичному розвитку студентів.
 • Виховання у студентської молоді почуття патріотизму.

Структура студенстського самоврядування

Студентське самоврядування має право:

 • отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання поставлених завдань;
 • звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації та отримувати відповіді щодо порушених питань;
 • вести конструктивний діалог з адміністрацією вищого навчального закладу щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів.

Студентське самоврядування зобов’язано:

 • забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов'язків;
 • піднімати питання стосовно проблем студентів перед адміністрацією;
 • звітувати перед студентською громадою про свою діяльність;
 • сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;
 • координувати свою діяльність з іншими студентськими об'єднаннями;
 • узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях  органів вищого навчального закладу.