Сторінка психолога

Ви завітали на сторінку практичного психолога

Комунального закладу

«Бахмутський педагогічний фаховий коледж»!

Лієнко Людмила Валеріївна практичний психолог коледжу.

Освіта: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, спеціальність – «Психологія».

Контакти: моб.тел. +38(050)-883-68-62, e-mail: bpfk.psy@gmail.com.

Практичний психолог надає якісну сучасну психологічну студентам, викладачам, батькам та співробітникам коледжу, бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку студентської молоді, збереження їх повноцінного психічного здоров`я; проводить психолого-педагогічну діагностику готовності підлітка до навчання в період його переходу з однієї вікової групи до іншої, здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків; формує психологічну культуру студентів, педагогів, батьків.

Основною метою  роботи психолога коледжу є підвищення ефективності педагогічного процесу, розвиток і формування зрілої професійно-орієнтованої особистості студента, захист психічного здоров’я і благополуччя всіх учасників освітнього процесу на основі застосування методів і технологій сучасної практичної психології.

Види роботи:

 • діагностична;
 • консультативна;
 • корекційно-розвивальна;
 • психологічна просвіта;
 • профілактична;
 • організаційно-методична.

Напрямки роботи:

1. Діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально–психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні.

2. Профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі.

3. Корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки.

4. Навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості.

5. Консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу.

6. Зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління. 7. Просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

Принципи роботи:

 • конфіденційність;
 • толерантність;
 • відповідальність;
 • захист інтересів;
 • емпатія;
 • партнерські відносини.

Якщо Ви зустрілися з труднощами в навчанні, Вам важко адаптуватися в новому колективі чи до умов проживання в гуртожитку, Ви відчуваєте труднощі в спілкуванні з батьками, викладачами чи однолітками, маєте бажання вирішити свої проблеми, прагнете до самопізнання та самовдосконалення – ми завжди готові Вас вислухати та допомогти.

Адреса: Комунальний заклад «Бахмутський педагогічний фаховий коледж»,  м. Бахмут, вул. Благовіщенська, буд. 45 (1-й поверх корпусу гуртожитку коледжу).