Коледж сьогодні

Сьогодні Бахмутський педагогічний фаховий коледж готує молодших фахівців-вихователів дітей дошкільного віку, учителів музики і музичних керівників у дошкільних закладах, а також  учителів фізичної культури   

  • організатор образотворчого мистецтва дітей дошкільного віку;
  • інструктор фізичного виховання дітей дошкільного віку;
  • вихователь з правом проведення занять іноземної мови;
  • організатор музичного виховання дітей дошкільного віку;
  • керівник дитячих хореографічних колективів;
  • музичний керівник у дитячих закладах;

Нашою місією є:

  • Готувати конкурентоздатних висококваліфікованих фахівців у сфері дошкільної і середньої освіти;
  • Надихати і підтримувати навчання студентів і їх творчість.
  • Формувати і моделювати поведінку учасника інформаційного суспільства і відповідальність у новому світі

Ми пред’являємо високі вимоги до якості навчального процесу.

Велику увагу ми приділяємо формуванню у студентів навичок здорового способу життя, адже вони будуть прикладом для своїх учнів.

У нашому навчальному закладі студенти можуть удосконалювати свої фізичні дані в сучасному тренажерному залі,  у басейні,  на стадіоні, на спортивних секціях з волейболу, футболу.

Навчання в педагогічному коледжі проводиться на денній і заочній формах, за держзамовленням і на контрактній основі. На денному відділенні вчаться студенти  на базі повної і базової загальної середньої освіти.

В коледжі працюють 5 предметно-циклових комісій. Викладачі предметно-циклових комісій вивчають науково-методичну літературу, передовий педагогічний досвід, розробляють навчальні посібники, навчальні відеофільми, беруть участь у науково-практичних конференціях, обласних і регіональних семінарах.

Значна увага приділяється формуванню здорового способу життя і підвищенню рівня здоров’я студентів. З цією метою викладачі комісії фізичного виховання систематично проводять заняття спортивних секцій, різноманітні позааудиторні заходи, змагання  «Ну-мо, хлопці», «Веселі старти», «Козацькі розваги».

Викладачі і студенти коледжу – активні учасники міських програм і проектів, постійно надають шефську і методичну допомогу закладам освіти міста, проводять волонтерську роботу в Центрі соціальної реабілітації дітей.

В коледжі склалася певна система виховної роботи, яка включає різні напрями виховання, а саме: національно-патріотичне, морально-правове, трудове, екологічне, родинне, професійне, фізичне, художньо-естетичне.

Студенти і викладачі активно беруть участь у громадському житті міста : у святах, мітингах, вечорах, концертах, демонстраціях, за що отримують численні  вдячності і нагороди.